J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01C - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins » J01CA - Penicillins With Extended Spectrum » J01CA04 - Amoxicillin

amoxicilline

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 375mg 3 dd amoxicilline
iv tot max. 2g 6 dd amoxicilline

12 - 18 jaar

pomin. 375mg 3 dd amoxicilline
iv tot max. 2g 6 dd amoxicilline

4 weken - 12 jaar

pomin. 40mg/kg/24u in 3 doses per 24u tot max. 90mg/kg/24u in 3 doses amoxicilline
po tot max. 3g/24u in 3 doses amoxicilline
ivmin. 100mg/kg/24u in 4 doses per 24u tot max. 200mg/kg/24u in 4 doses amoxicilline
iv tot max. 12g/24u in 4 doses amoxicilline

1 - 4 weken

≥ 2000 g

ivmin. 100mg/kg/24u in 4 doses per 24u tot max. 200mg/kg/24u in 4 doses amoxicilline

< 2000 g

ivmin. 75mg/kg/24u in 3 doses per 24u tot max. 150mg/kg/24u in 3 doses amoxicilline

< 1 weken

≥ 2000 g

ivmin. 75mg/kg/24u in 3 doses per 24u tot max. 150mg/kg/24u in 3 doses amoxicilline

< 2000 g

ivmin. 50mg/kg/24u in 2 doses per 24u tot max. 100mg/kg/24u in 2 doses amoxicilline

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30normale dosis6 uurNa 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek
< 10max. 500 mg24 uurNa 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30normale dosis6 uurNa 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek
< 10dosering verminderen met 15-50%12 uurNa 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5012 uur
< 10elke 12-24 uur

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5012 uur
< 10elke 12-24 uur
Opmerkingen GFR algemeen: 

 

 

Renale eliminatie: 
60-70%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Parenteraal: 1000 mg 2 dd. Oraal: 500-1000 mg 2 dd.
Hemo dialysis: 
Parenteraal: 1000 mg 2 dd, de tweede gift na de dialyse. Oraal: 500-1000 mg 2 dd, de tweede gift na de dialyse.
CAV/VVHD: 
Bij gebruik amoxicilline 4 g of meer per dag gedurende LANGER dan 10 dagen: na 10 dagen gebruik normale keerdosis met een interval van 12 uur tussen 2 doses.

Interacties

Opmerkingen: 

Bij nierfunctiestoornissen is dosisaanpassing alleen nodig bij een dagdosering van 4 gram of meer per dag na een periode van 10 dagen (doseringsinterval van 12 uur aanhouden).

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.