J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01F - Macrolides, Lincosamides And Streptogramins » J01FA - Macrolides » J01FA10 - Azithromycin

azitromycine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Zithromax

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 1 dd tot max. 1500mg 1 dd azitromycine

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 500mg/24u 1 dd azitromycine

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-10 mg/kg/24u 1 dd azitromycine}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
5-12%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Interacties

Interaction with (ATC):Expected effect:
C01AA05 - Digoxin
verhoging plasmaconcentratie digoxine.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.