J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01C - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins » J01CE - Beta-Lactamase Sensitive Penicillins » J01CE08 - Benzathine Benzylpenicillin

benzathinebenzylpenicilline

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Penidural

Grenswaarden

≥ 18 jaar

intramusculairmin. 1.2milj. IU elke 4 weken tot max. 2.4milj. IU elke per 3 weken benzathinebenzylpenicilline

Nierfunctie

≥ 18 jaar

intramusculair

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30een algemeen advies kan niet worden gegeven.
Renale eliminatie: 
-
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

Bij verminderde nierfunctie moet per patiënt een afweging worden gemaakt tussen het beoogde effect, de risico's van bijwerkingen bij overdosering (neurotoxiciteit) en therapiefalen bij onderdosering.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank

Bij verminderde nierfunctie moet per patiënt een afweging worden gemaakt tussen het beoogde effect, de risico's van bijwerkingen bij overdosering (neurotoxiciteit) en therapiefalen bij onderdosering.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank