J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01F - Macrolides, Lincosamides And Streptogramins » J01FA - Macrolides » J01FA09 - Clarithromycin

claritromycine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Klacid

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 2 dd tot max. 500mg 2 dd claritromycine

Opmerkingen: maximale dagdosis bij CF: 1000 mg 2 dd

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 1000mg in 2 doses claritromycine

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-15 mg/kg/24u in 2 doses claritromycine}

1 - 4 weken

LadenDosering
po-15 mg/kg/24u in 2 doses claritromycine}

< 1 weken

≥ 2000 g

LadenDosering
po-15 mg/kg/24u in 2 doses claritromycine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 3050%
Renale eliminatie: 
20-40%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
250 mg 2 dd of 500 mg 1 dd.
Hemo dialysis: 
250 mg 2 dd of 500 mg 1 dd.
CAV/VVHD: 
250 mg 2 dd of 500 mg 1 dd.

Interacties

Interaction with (ATC):Expected effect:
N03AF01 - Carbamazepine
verhoging plasmaconcentratie carbamazepine
L04AD01 - Ciclosporin
verhoging ciclosporineconcentratie in volbloed
C01AA05 - Digoxin
verhoging plasmaconcentratie digoxine
L04AD02 - Tacrolimus
verhoging plasmaconcentratie tacrolimus
R03DA04 - Theophylline
verhoging plasmaconcentratie theofylline
R06AX12 - Terfenadine
toename cardiotoxiciteit
A03FA02 - Cisapride
toename cardiotoxiciteit
C01BA03 - Disopyramide
toename cardiotoxiciteit
J05AE - Protease Inhibitors
verhoging plasmaconcentratie proteaseremmers en claritromycine

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen