J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01E - Sulfonamides And Trimethoprim » J01EE - Combinations Of Sulfonamides And Trimethoprim, Incl. Derivatives » J01EE01 - Sulfamethoxazole And Trimethoprim

cotrimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol)

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Bestandsdelen: 
sulfamethoxazol
trimethoprim
Merknaam: 
Bactrimel

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 400/80mg 1 dd tot max. 1600/320mg 3 dd sulfamethoxazol / trimethoprim
ivmin. 400/80mg 1 dd tot max. 1600/320mg 3 dd sulfamethoxazol / trimethoprim

1 maanden - 18 jaar

pomin. 15/3mg/kg/24u in 1 doses per 24u tot max. 100/20mg/kg/24u in 3 doses sulfamethoxazol / trimethoprim
po tot max. 4800/960mg/24u in 3 doses sulfamethoxazol / trimethoprim
ivmin. 15/3mg/kg/24u in 1 doses per 24u tot max. 100/20mg/kg/24u in 3 doses sulfamethoxazol / trimethoprim
iv tot max. 4800/960mg/24u in 3 doses sulfamethoxazol / trimethoprim

Opmerkingen: Bij PCP: 100/20 mg/kg/24u po resp. 75/15 mg/kg/24u iv, in 3 doses/24u.

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 3050%
< 10niet voorschrijven

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 3050%
< 10niet voorschrijven

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5024 uur
< 10niet voorschrijven

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5024 uur
< 10niet voorschrijven
Opmerkingen GFR algemeen: 

Volwassenen: bij PCP:
normale nierfunctie: 25/5 mg/kg 3 dd iv/po.
GFR 50-100 ml/min: 25/5 mg/kg 2-3 dd iv/po.
GFR 10-50 ml/min: 25/5 mg/kg 1-2 dd iv/po.
GFR < 10 ml/min: 12.5/2.5 mg/kg 1 dd iv/po.  

Renale eliminatie: 
20%

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
PCP: 12.5/2.5 mg/kg 1 dd iv/po.
Hemo dialysis: 
PCP: 12.5/2.5 mg/kg na elke dialyse iv/po.

Interacties

Interaction with (ATC):Expected effect:
L04AD01 - Ciclosporin
verlaging ciclosporineconcentratie in volbloed en verhoogde kans op nefrotoxiciteit
N03AB02 - Phenytoin
verhoging plasmaconcentratie fenytoine
B03BB01 - Folic Acid
vermindering werking foliumzuur
L01BA01 - Methotrexate
verhoging plasmaconcentratie methotrexaat
B01AA - Vitamin K Antagonists
versterking effect orale anticoagulantia

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen