J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01A - Tetracyclines » J01AA - Tetracyclines » J01AA02 - Doxycycline

doxycycline

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 100mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd Doxycycline
ivmin. 100mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd Doxycycline

Standaard doseringen

8 - 18 jaar

< 50 kg

LadenDosering
po4 mg/kg doxycycline / 2 mg/kg 1 dd doxycycline}
iv4 mg/kg doxycycline / 2 mg/kg 1 dd doxycycline}

Opmerkingen: Bij ernstige infecties onderhoud 4 mg/kg/dag in 2 doses. Bij cystic fibrosis: Oraal: Startdosering: 5 mg/kg éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 5 mg/kg/dag in 1-2 doses. Maximum dosis: Startdosering max. 200 mg/dag; onderhoud 400 mg/dag

≥ 50 kg

LadenDosering
po200 mg doxycycline / 100 mg 1 dd doxycycline}
iv200 mg doxycycline / 100 mg 1 dd doxycycline}

Opmerkingen: Bij ernstige infecties onderhoud 200 mg/dag in 2 doses. Bij cystic fibrosis: Oraal: Startdosering: 5 mg/kg éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 5 mg/kg/dag in 1-2 doses. Maximum dosis: Startdosering max. 200 mg/dag; onderhoud 400 mg/dag

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
40%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Interaction with (ATC):Interaction with:Expected effect:

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.