J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01F - Macrolides, Lincosamides And Streptogramins » J01FA - Macrolides » J01FA01 - Erythromycin

erytromycine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 4 dd tot max. 1000mg 4 dd erytromycine
ivmin. 250mg 4 dd tot max. 1000mg 4 dd erytromycine

1 maanden - 18 jaar

pomin. 30mg/kg/24u in 2 doses per 24u tot max. 50mg/kg/24u in 4 doses erytromycine
po tot max. 2g/24u in 4 doses erytromycine
iv tot max. 4g/24u in 4 doses erytromycine

Opmerkingen: Max dosering per os: < 12 jr: 2 g/dag; 12-15 jr: 3 g/dag; > 15 jr: 4 g/dag

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
iv-50 mg/kg/24u in 4 doses erytromycine}

1 - 4 weken

LadenDosering
po-30 mg/kg/24u in 3 doses erytromycine}
iv-30 mg/kg/24u in 3 doses erytromycine}

< 1 weken

< 2000 g

LadenDosering
po-20 mg/kg/24u in 2 doses erytromycine}
iv-20 mg/kg/24u in 2 doses erytromycine}

≥ 2000 g

LadenDosering
po-20 mg/kg/24u in 2 doses erytromycine}
iv-30 mg/kg/24u in 3 doses erytromycine}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
2-15%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Interaction with (ATC):Expected effect:
N03AF01 - Carbamazepine
verhoging plasmaconcentratie carbamazepine
L04AD01 - Ciclosporin
verhoging concentratie ciclosporine
L04AD02 - Tacrolimus
verhoging concentratie tacrolimus
L04AA10 - Sirolimus
verhoging concentratie sirolimus
R06AX12 - Terfenadine
toename cardiotoxiciteit
A03FA02 - Cisapride
toename cardiotoxiciteit
C01BA03 - Disopyramide
toename cardiotoxiciteit
C01AA05 - Digoxin
verhoging plasmaconcentratie digoxine
R03DA04 - Theophylline
verhoging plasmaconcentratie theofylline
J05AE - Protease Inhibitors
verhoging plasmaconcentratie erytromycine
Opmerkingen: 

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.