J - Antiinfectives For Systemic Use » J04 - Antimycobacterials » J04A - Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AK - Other Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AK02 - Ethambutol

ethambutol

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 15mg/kg/24u in 1 doses per 24u tot max. 25mg/kg/24u in 1 doses ethambutol

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 2500mg/24u in 1 doses ethambutol

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-15 mg/kg/24u in 1 doses ethambutol}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5050%24 uurgeadviseerd wordt de serumconcentratie te controleren
< 1025%24 uur

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5036 uur
< 1048 uur
Renale eliminatie: 
50%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Opmerkingen: 

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.