J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01G - Aminoglycoside Antibacterials » J01GB - Other Aminoglycosides » J01GB03 - Gentamicin

gentamicine

Administratie categorie: 
Gelimiteerd
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

1 maanden - 18 jaar

ivmin. 5mg/kg in 1 doses per 24u tot max. 7mg/kg in 1 doses gentamicine

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
iv-5 mg/kg 1 dd gentamicine}

< 1 week, GA ≥ 37 weken

LadenDosering
iv-4 mg/kg 1 dd gentamicine}

< 1 week, GA 32 - 37 weken

LadenDosering
iv-4 mg/kg elke per 36 uur gentamicine}

< 1 week, GA < 32 weken

LadenDosering
iv-4 mg/kg elke per 48 uur gentamicine}

1 - 4 weken

LadenDosering
iv-4 mg/kg 1 dd gentamicine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 8036 uur
30 - 5048 uur
10 - 30 doseren op geleide van de serumconcentratie

1 maanden - 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 80dosisreductie op geleide van spiegelselke 24-48 uur
10 - 50dosisreductie op geleide van spiegels48 uur
< 10dosisreductie op geleide van spiegelsinterval verlenging op geleide van spiegels
Renale eliminatie: 
90%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Interaction with (ATC):Interaction with:Expected effect:
L04AD01 - Ciclosporin
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
L01XA01 - Cisplatin
in de afgelopen 6 maanden
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
J01XA01 - Vancomycin
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
C03CA01 - Furosemide
verhoogde kans op nefro- en ototoxiciteit
J02AA01 - Amphotericin B
verhoogde kans op nefro- en ototoxiciteit
neuromusculaire spierrelaxantia
toename neuromusculaire blokkade
Opmerkingen: 

Bij een eenmalige gift hoeven geen spiegels te worden bepaald!

Controleer 2 mid-spiegels na 2e gift: Deze spiegels moeten worden afgenomen tijdens de 2 eerstvolgende reguliere prikrondes [08:00 en 15:00]. Geef 3e gift pas nadat spiegels en advies bekend zijn.

Vervolgens tenminste 2x per week controle met behulp van mid-spiegels.

Controleer dagelijks diurese en serumcreatinine.

Herevalueer indicatie na 48-72 uur i.o.m. met arts-microbioloog of infectioloog via consulent interne geneeskunde

Streefwaarden zijn hier te vinden

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.