J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials » J01DH - Carbapenems » J01DH51 - Imipenem And Enzyme Inhibitor

imipenem + cilastine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Tienam

Grenswaarden

≥ 18 jaar

ivmin. 250mg 4 dd tot max. 1000mg 4 dd imipenem + cilastine

Opmerkingen: dosisadvies heeft betrekking op imipenem component

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
iv-60 mg/kg/24u in 4 doses imipenem + cilastine}

Opmerkingen: dosisadvies heeft betrekking op imipenem component

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 3050%
Renale eliminatie: 
70%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
lichte en matig ernstige infectie 250 mg, ernstige infectie 500 mg toe te dienen na hemodialyse en vervolgens elke 12 uur

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.