J - Antiinfectives For Systemic Use » J04 - Antimycobacterials » J04A - Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AC - Hydrazides » J04AC01 - Isoniazid

isoniazide

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 4mg/kg 1 dd tot max. 8mg/kg 1 dd isoniazide
po tot max. 300mg 1 dd isoniazide
ivmin. 4mg/kg 1 dd tot max. 8mg/kg 1 dd isoniazide
iv tot max. 300mg 1 dd isoniazide

1 maanden - 18 jaar

pomin. 5mg/kg 1 dd tot max. 10mg/kg 1 dd isoniazide
po tot max. 300mg 1 dd isoniazide
ivmin. 5mg/kg 1 dd tot max. 10mg/kg 1 dd isoniazide
iv tot max. 300mg 1 dd isoniazide

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
5-10%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Interaction with (ATC):Interaction with:Expected effect:
N03AF01 - Carbamazepine
verhoging plasmaconcentratie carbamazepine
N03AB02 - Phenytoin
verhoging plasmaconcentratie fenytoïne
aluminium bevattende antacida
vermindering absorptie isoniazide

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.