J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01X - Other Antibacterials » J01XE - Nitrofuran Derivatives » J01XE01 - Nitrofurantoin

nitrofurantoine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 400mg/24u in 4 doses nitrofurantoine

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-50 mg 4 dd nitrofurantoine}

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-6 mg/kg/24u in 4 doses nitrofurantoine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 30niet voorschrijven

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 30niet voorschrijven
Renale eliminatie: 
25-40%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Gebruik vermijden.
Hemo dialysis: 
unknown dializability - Gebruik vermijden.
CAV/VVHD: 
unknown dializability - Gebruik vermijden.

Interacties

Contra-indicaties

Andere contra-indicaties: 
Gecontraindiceerd bij GFR < 30 ml/min
Opmerkingen: 

Gecontraïndiceerd bij een klaring< 30 ml/min omdat nitrofurantoïne dan geen effectieve concentratie in de urine bereikt. Bovendien risico op ernstige neuropathie door accumulatie in het bloed.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.