J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01M - Quinolone Antibacterials » J01MA - Fluoroquinolones » J01MA06 - Norfloxacin

norfloxacine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Noroxin

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 400mg 1 dd tot max. 400mg 3 dd norfloxacine

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 800mg/24u in 2 doses norfloxacine

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-10 mg/kg/24u in 2 doses norfloxacine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30400 mg24 uur
30 - 50400 mg12 uur
Renale eliminatie: 
25%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Geef de normale keerdosis met een interval van 24 uur tussen 2 doses.
Hemo dialysis: 
Geef de normale keerdosis met een interval van 24 uur tussen 2 doses.

Interacties

Interaction with (ATC):Interaction with:Expected effect:
aluminium- of magnesiumzouten bevattende antacida
vermindering absorptie norfloxacine
ijzerzouten
vermindering absorptie norfloxacine
R03DA04 - Theophylline
verhoging plasmaconcentratie theofylline
A02BX02 - Sucralfate
vermindering absorptie norfloxacine

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.