J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01M - Quinolone Antibacterials » J01MA - Fluoroquinolones » J01MA01 - Ofloxacin

ofloxacine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Tarivid

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 200mg 1 dd tot max. 400mg 2 dd ofloxacine

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 800mg/24u in 2 doses ofloxacine

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-15 mg/kg/24u in 2 doses ofloxacine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 5050%
10 - 3025%

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5050%24 uur
< 1050%24 uur
Renale eliminatie: 
75%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Startdosis 200 mg, vervolgens 100 mg 1x elke 24 uur of 200 mg elke 48 uur. Bij eenmalige toediening bij gonorroe is aanpassen van de dosering niet nodig.
Hemo dialysis: 
Startdosis 200 mg, vervolgens 100 mg 1x elke 24 uur of 200 mg elke 48 uur. Bij eenmalige toediening bij gonorroe is aanpassen van de dosering niet nodig.

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.