J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01C - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins » J01CE - Beta-Lactamase Sensitive Penicillins » J01CE01 - Benzylpenicillin

benzylpenicilline

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

ivmin. 1milj. IU 4 dd tot max. 4milj. IU 6 dd benzylpenicilline

1 maanden - 18 jaar

iv tot max. 4milj. IU 6 dd benzylpenicilline
ivmin. 100000IU/kg/24u in 4 doses per 24u tot max. 400000IU/kg/24u in 6 doses benzylpenicilline

Standaard doseringen

1 - 4 weken

< 2000 g

LadenDosering
iv-75000 IU/kg/24u in 3 doses benzylpenicilline}

Opmerkingen: meningitis 150.000 IU/kg/24 u iv, in 3 doses/24 u

≥ 2000 g

LadenDosering
iv-100000 IU/kg/24u in 4 doses benzylpenicilline}

Opmerkingen: meningitis 200.000 IU/kg/24 u iv, in 4 doses/24 u

< 1 weken

< 2000 g

LadenDosering
iv-50000 IU/kg/24u in 2 doses benzylpenicilline}

Opmerkingen: meningitis 100.000 IU/kg/24 u iv, in 2 doses/24 u

≥ 2000 g

LadenDosering
iv-75000 IU/kg/24u in 3 doses benzylpenicilline}

Opmerkingen: meningitis 150.000 IU/kg/24 u iv, in 3 doses/24 u

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30een algemeen advies kan niet worden gegeven.

1 maanden - 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 806 uur
10 - 508 uur
< 108 uur
Renale eliminatie: 
65%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
1 milj IU 4 dd iv (1 milj IU 6 dd iv)
Hemo dialysis: 
op dialysedag na dialyse toedienen

Interacties

Opmerkingen: 

Bij kreatinineklaring < 25 ml/min, peritoneaal dialyse, hemodialyse en CVVH max 8 miljoen IE per 24 uur ivm neurotoxiciteit.

Bij verminderde nierfunctie moet per patiënt een afweging worden gemaakt tussen het beoogde effect, de risico's van bijwerkingen bij overdosering (neurotoxiciteit) en therapiefalen bij onderdosering.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.