J - Antiinfectives For Systemic Use » J04 - Antimycobacterials » J04A - Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AK - Other Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AK01 - Pyrazinamide

pyrazinamide

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 30mg/kg 1 dd tot max. 50mg/kg 1 dd Pyrazinamide
po tot max. 2g/24u in 1 doses Pyrazinamide

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 2g/24u in 1 doses Pyrazinamide

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-30 mg/kg/24u in 1 doses Pyrazinamide}

Nierfunctie

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 1048 uur

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 10een algemeen advies wordt niet gegeven
Renale eliminatie: 
4-14%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
onbekend
Hemo dialysis: 
30 mg/kg 24 uur vóór de dialyse po
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Opmerkingen: 

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.