J - Antiinfectives For Systemic Use » J04 - Antimycobacterials » J04A - Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AB - Antibiotics » J04AB04 - Rifabutin

rifabutine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Mycobutin

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 150mg 1 dd tot max. 600mg 1 dd rifabutine

1 maanden - 18 jaar

pomin. 10mg/kg 1 dd tot max. 20mg/kg 1 dd rifabutine
po tot max. 300mg 1 dd rifabutine

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 10 onvoldoende gegevens bekend voor standaard advies
Renale eliminatie: 
5%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
onbekend
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.