J - Antiinfectives For Systemic Use » J04 - Antimycobacterials » J04A - Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AB - Antibiotics » J04AB02 - Rifampicin

rifampicine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

1 maanden - 18 jaar

pomin. 10mg/kg/24u in 1 doses per 24u tot max. 20mg/kg/24u in 2 doses rifampicine
po tot max. 600mg 2 dd rifampicine
ivmin. 10mg/kg/24u in 1 doses per 24u tot max. 20mg/kg/24u in 2 doses rifampicine
iv tot max. 600mg 2 dd rifampicine

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

< 50 kg

LadenDosering
po-450 mg 1 dd rifampicine}
iv-450 mg 1 dd rifampicine}

Opmerkingen: zo nodig 450 mg 2 dd

≥ 50 kg

LadenDosering
po-600 mg 1 dd rifampicine}
iv-600 mg 1 dd rifampicine}

Opmerkingen: zo nodig 600 mg 2 dd

1 - 4 weken

LadenDosering
iv-20 mg/kg/24u in 2 doses rifampicine}

< 1 weken

LadenDosering
iv-10 mg/kg/24u in 1 doses rifampicine}

Nierfunctie

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 8024 uur
10 - 5024 uur
< 1024 uur

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 8024 uur
10 - 5024 uur
< 1024 uur
Renale eliminatie: 
6-15%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Interaction with (ATC):Expected effect:
L04AD01 - Ciclosporin
verlaagde ciclosporineconcentratie in volbloed
C01BA03 - Disopyramide
verlaging plasmaconcentratie disopyramide
J01AA02 - Doxycycline
verlaging plasmaconcentratie doxycycline
N03AB02 - Phenytoin
verlaging plasmaconcentratie fenytoine
J02AC - Triazole Derivatives
verlaging plasmaconcentratie –azolen en verhoging plasmaconcentratie rifampicine
N03AX09 - Lamotrigine
afname werkzaamheid lamotrigine
B01AA - Vitamin K Antagonists
verminderd effect orale anticoagulantia
J05AE - Protease Inhibitors
zeer sterke daling concentratie proteaseremmer
L04AA10 - Sirolimus
verlaging plasmaconcentratie sirolimus
L04AD02 - Tacrolimus
verlaging plasmaconcentratie tacrolimus
G03A - Hormonal Contraceptives For Systemic Use
verminderd effect orale anticonceptiva

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.