J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01G - Aminoglycoside Antibacterials » J01GA - Streptomycins » J01GA01 - Streptomycin

streptomycine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

intramusculairmin. 500mg 1 dd tot max. 1000mg 2 dd streptomycin

Nierfunctie

≥ 18 jaar

intramusculair

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 80aanvangsdosis 1 g, vervolgens op geleide van nierfunctie en serumconcentratie
10 - 50aanvangsdosis 1 g, vervolgens op geleide van nierfunctie en serumconcentratie
< 10aanvangsdosis 1 g, vervolgens op geleide van nierfunctie en serumconcentratie
Renale eliminatie: 
30-90%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.