J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01G - Aminoglycoside Antibacterials » J01GB - Other Aminoglycosides » J01GB01 - Tobramycin

tobramycine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

ivmin. 5mg/kg 1 dd tot max. 7mg/kg 1 dd tobramycine inhalatie

1 maanden - 18 jaar

iv tot max. 300mg 1 dd tobramycine inhalatie
ivmin. 5mg/kg 1 dd tot max. 7mg/kg 1 dd tobramycine inhalatie

Opmerkingen: Cystic fibrosis: 10-15 mg/kg 1 dd iv. Dosering op geleide van plasmaconcentratie bijstellen.

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
inhalatie-300 mg 2 dd tobramycine inhalatie}

Opmerkingen: vernevelvloeistof: 60-75 mg/ml

5 - 18 jaar

LadenDosering
inhalatie-112 mg 2 dd tobramycine inhalatie}

Opmerkingen: Inhalatiepoeder. 112 mg = 4 capsules. De tijd tussen 2 doses moet 12 uur zijn en mag niet minder dan 6 uur bedragen.

12 maanden - 18 jaar

LadenDosering
inhalatie-300 mg 2 dd tobramycine inhalatie}

Opmerkingen: Inhalatievloeistof. De tijd tussen 2 doses moet 12 uur zijn en mag niet minder dan 6 uur bedragen.

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 8036 uur
30 - 5048 uur
10 - 30doseren op geleide van de serumconcentratie

1 maanden - 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 80dosisreductie op geleide van spiegelsinterval verlenging: 24-48 uur
10 - 50dosisreductie op geleide van spiegels interval verlenging: 48 uur
< 10dosisreductie op geleide van spiegels interval verlenging op geleide van spiegels
Renale eliminatie: 
93%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.