J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01E - Sulfonamides And Trimethoprim » J01EA - Trimethoprim And Derivatives » J01EA01 - Trimethoprim

trimethoprim

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 300mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd trimethoprim

12 - 18 jaar

pomin. 300mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd trimethoprim

5 - 12 jaar

pomin. 6mg/kg/24u in 2 doses per 24u tot max. 9mg/kg/24u in 2 doses trimethoprim

Standaard doseringen

1 - 4 weken

LadenDosering
po-2 mg/kg/24u in 1 doses trimethoprim}

< 1 weken

LadenDosering
po-2 mg/kg/24u in 1 doses trimethoprim}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30aanvankelijk de standaarddosering gedurende 3 dagen, vervolgens 50% van de standaarddosering of op geleide van de plasmaconcentr
< 10niet voorschrijven

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 50elke 18 uur
< 1024 uur
Renale eliminatie: 
50-60%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Opmerkingen: 

Vermijd gebruik bij nierfunctievervangende therapie.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.