J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AE - Protease Inhibitors » J05AE08 - Atazanavir

atazanavir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Reyataz

Grenswaarden

1 maanden - 18 jaar

pomin. 7mg/kg 1 dd tot max. 8.5mg/kg 1 dd atazanavir

Opmerkingen: + 4 mg/kg ritonavir 1 dd po

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-300 mg 1 dd atazanavir}
po-400 mg 1 dd atazanavir}

Opmerkingen: In combinatie met ritonavir: 300 mg atazanavir + 100 mg ritonavir 1 dd po. Indien tevens nevirapine/efavirenz: 400 mg atazanavir + 100 mg ritonavir 1 dd po

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
7%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.