J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AF - Nucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AF05 - Lamivudine

lamivudine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Epivir
3TC

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 150mg 2 dd tot max. 300mg 1 dd lamivudine

1 maanden - 18 jaar

pomin. 4mg/kg 2 dd tot max. 8mg/kg 1 dd lamivudine

Opmerkingen: bij indicatie hiv

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-3 mg/kg 1 dd lamivudine}

Opmerkingen: bij indicatie hepatitis B

< 4 weken

LadenDosering
po-2 mg/kg 2 dd lamivudine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 80150 mg 2 dd po
30 - 50startdosis 150 mg, onderhoud 150 mg 1 dd po.
15 - 30startdosis 150 mg, onderhoud 100 mg 1 dd po
5 - 15startdosis 150 mg, onderhoud 50 mg 1 dd po.
< 5startdosis 50 mg, onderhoud 25 mg 1 dd po.

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 10dosis reductie: 50%, geen intervalverlenging
Renale eliminatie: 
70%

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
dialized

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.