J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AE - Protease Inhibitors » J05AE06 - Lopinavir

lopinavir+ritonavir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Bestandsdelen: 
lopinavir
ritonavir
Merknaam: 
Kaletra

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-400/100 mg 2 dd lopinavir / ritonavir}

Opmerkingen: Dosering tabletten (200/50 mg) i.c.m. nevirapine/efavirenz nog niet vastgesteld.

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-230/57.5 mg/m2 2 dd lopinavir / ritonavir}

1 - 4 weken

LadenDosering
po-230/57.5 mg/m2 2 dd lopinavir / ritonavir}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
2%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.