J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AB - Nucleosides And Nucleotides Excl. Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AB11 - Valaciclovir

valaciclovir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Zelitrex

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 500mg 1 dd tot max. 1000mg 3 dd valaciclovir

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 1000mg/24u in 2 doses valaciclovir

Opmerkingen: bij H. zoster maximale dosering 3000 mg/24 u po, in 3 doses/24u.

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-30 mg/kg/24u in 2 doses valaciclovir}

Opmerkingen: bij H. zoster 60 mg/kg/24u po, in 3 doses/24u,

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
5 - 15bij h. genitalis: 1 dd 500 mg, bij profylaxe van recidiverende h. genitalis: 1 dd 250 mg, bij h. zoster 1 dd 1000 mg
< 5
15 - 30herpes genitalis ongewijzigd, herpes zoster 2 dd 1000 mg

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 50dosis reductie op geleide van spiegels12 uur
< 10dosis reductie op geleide van spiegels24 uur
Renale eliminatie: 
60-90%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

Let op risico op neurologische bijwerkingen (verwardheid, hallucinaties) bij patiënten met verminderde nierfunctie.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.

Let op risico op neurologische bijwerkingen (verwardheid, hallucinaties) bij patiënten met verminderde nierfunctie.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.