J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AB - Nucleosides And Nucleotides Excl. Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AB14 - Valganciclovir

valganciclovir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Valcyte

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 900mg 1 dd tot max. 900mg 2 dd Valganciclovir

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 900mg 2 dd Valganciclovir

Opmerkingen: max. onderhoudsdosering 900 mg 1 dd po.

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-520 mg/m2 1 dd Valganciclovir}

Opmerkingen: onderhoudsdosering 250 mg/m2 1 dd po

Nierfunctie

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 80intervalverlenging 24 ur
30 - 50dosisaanpassing op geleide spiegelsintervalverlenging 48 uur
10 - 30dosisaanpassing op geleide spiegelsintervalverlenging 48 uur
< 10dosisaanpassing op geleide spiegelsintervalverlenging 48-96 u

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 10niet voorschrijven
Opmerkingen GFR algemeen: 

Volwassenen:

Inductiebehandeling:
creatinineklaring 40–59 ml/min: 450 mg 2×/dag;
25–39 ml/min: 450 mg 1 ×/dag;
10–24 ml/min: 450 mg om de dag.

Onderhoudsbehandeling:
creatinineklaring 40–59 ml/min: 450 mg 1 ×/dag;
25–39 ml/min: 450 mg om de dag;
10–24 ml/min: 450 mg 2 ×/week.

Toediening bij een creatinineklaring < 10 ml/min wordt niet aanbevolen.

Renale eliminatie: 
90%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.