J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AF - Nucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AF01 - Zidovudine

zidovudine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Retrovir
AZT

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-300 mg 2 dd zidovudine}

12 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-180 mg/m2 2 dd zidovudine}

4 weken - 12 maanden

LadenDosering
po-4 mg/kg 2 dd zidovudine}

1 - 4 weken

LadenDosering
po-2 mg/kg 1 dd zidovudine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 1024 uur
Renale eliminatie: 
20%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
dialized
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.