J - Antiinfectives For Systemic Use » J02 - Antimycotics For Systemic Use » J02A - Antimycotics For Systemic Use » J02AC - Triazole Derivatives » J02AC02 - Itraconazole

itraconazol

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antifungal
Merknaam: 
Trisporal

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 100mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd itraconazol
ivmin. 100mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd itraconazol

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 200mg 1 dd itraconazol
iv tot max. 200mg 1 dd itraconazol

Opmerkingen: maximale dosering per 24 uur: dag 1 en 2: 400 mg, vanaf dag 3: 200 mg

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po5 mg/kg itraconazol / 5 mg/kg 1 dd itraconazol}
iv5 mg/kg itraconazol / 5 mg/kg 1 dd itraconazol}

Opmerkingen: dag 1 en 2: 5 mg/kg 2 dd, vanaf dag 3: 5 mg/kg 1 dd iv/po

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 30niet voorschrijvenoraal mag wel

1 maanden - 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 30niet voorschrijvenoraal mag wel
Renale eliminatie: 
0%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Interacties

Interaction with (ATC):Interaction with:Expected effect:
A02BC - Proton Pump Inhibitors
geldt niet voor drank
verlaging absorptie itraconazol
A02BA - H2-Receptor Antagonists
geldt niet voor drank
verlaging absorptie itraconazol
A03FA02 - Cisapride
toename cardiotoxiciteit cisapride
R06AX12 - Terfenadine
toename cardiotoxiciteit terfenadrine
J01FA09 - Clarithromycin
verhoging plasmaconcentratie itraconazol
C01AA05 - Digoxin
verhoging plasmaconcentratie digoxine
N03AB02 - Phenytoin
sterke verlaging itraconazol plasmaconcentratie
J05AG01 - Nevirapine
verhoging plasmaconcentratie nevirapine en itraconazol
J05AE - Protease Inhibitors
verhoging plasmaconcentratie proteaseremmers
J04AB02 - Rifampicin
verlaging plasmaconcentratie itraconazol
J04AB04 - Rifabutin
verlaging plasmaconcentratie itraconazol
L04AD01 - Ciclosporin
verhoging ciclosporineconcentratie in volbloed
L04AD02 - Tacrolimus
verhoging plasmaconcentratie tacrolimus
L04AA10 - Sirolimus
verhoging plasmaconcentratie sirolimus
B01AA - Vitamin K Antagonists
toename werking orale anticoagulantia

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

Contra-indicatie voor intraveneuze toediening bij verminderde nierfunctie (MDRD < 30 ml/min) i.v.m. accumulatie cyclodextrine (hulpstof). Indien voordeel van behandeling opweegt tegen risico's regelmatig serumcreatinine bepalen.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.

Contra-indicatie voor intraveneuze toediening bij verminderde nierfunctie (MDRD < 30 ml/min) i.v.m. accumulatie cyclodextrine (hulpstof). Indien voordeel van behandeling opweegt tegen risico's regelmatig serumcreatinine bepalen.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.