J - Antiinfectives For Systemic Use » J02 - Antimycotics For Systemic Use » J02A - Antimycotics For Systemic Use » J02AC - Triazole Derivatives » J02AC03 - Voriconazole

voriconazol

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antifungal
Merknaam: 
Vfend

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po400 mg voriconazol / 200 mg 2 dd voriconazol}
iv6 mg/kg voriconazol / 4 mg/kg 2 dd voriconazol}

Opmerkingen: per os: dag 1 oplaaddosis 400 mg 2 dd, intraveneus: dag 1 oplaaddosis: 6 mg/kg 2 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 50niet voorschrijvenoraal mag wel
< 10niet voorschrijvenoraal mag wel
Renale eliminatie: 
2%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Interacties

Interaction with (ATC):Expected effect:
L04AD01 - Ciclosporin
verhoging spiegels ciclosporine
L04AD02 - Tacrolimus
verhoging spiegels tacrolimus
L04AA10 - Sirolimus
verhoging spiegels sirolimus
A03FA02 - Cisapride
toename cardiotoxiciteit
R06AX12 - Terfenadine
toename cardiotoxiciteit
B01AA - Vitamin K Antagonists
toename werking orale anticoagulantia
A10B - Oral Blood Glucose Lowering Drugs
versterking effect antidiabetica
N03AB02 - Phenytoin
verlaging plasmaconcentratie voriconazol en verhoging plasmaconcentratie fenytoine
N03AF01 - Carbamazepine
verlaging plasmaconcentratie voriconazol
N03AA02 - Phenobarbital
verlaging plasmaconcentratie voriconazol
J04AB02 - Rifampicin
verlaging plasmaconcentratie voriconazol
J04AB04 - Rifabutin
verlaging plasmaconcentratie voriconazol en verhoging plasmaconcentratie fenytoine en rifabutin

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

Het intraveneuze product bevat een hulpstof die accumuleert bij verminderde nierfunctie. Kies zo mogelijk voor p.o. toediening. Indien voordeel van i.v. behandeling opweegt tegen de risico's de nierfunctie monitoren.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.

Het intraveneuze product bevat een hulpstof die accumuleert bij verminderde nierfunctie. Kies zo mogelijk voor p.o. toediening. Indien voordeel van i.v. behandeling opweegt tegen de risico's de nierfunctie monitoren.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.