P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents » P01 - Antiprotozoals » P01B - Antimalarials » P01BA - Aminoquinolines » P01BA01 - Chloroquine

chloroquine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiparasitic

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 150mg 1 dd tot max. 600mg 1 dd Chloroquine

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30algemeen advies kan niet gegeven worden; overweeg of langdurig gebruik van chloroquine is geïndiceerd
< 10een algemeen advies wordt niet gegeven
Renale eliminatie: 
35-42%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
het is onbekend of chloroquine wordt verwijderd door peritoneale dialyse. Gebruik vermijden.
Hemo dialysis: 
chloroquine wordt niet verwijderd door hemodialyse. Gebruik vermijden.

Interacties

Opmerkingen: 

Bij MDRD < 30 ml/min: afweging tussen toxiciteit en beoogde effect, max. 50% van de standaarddosering. Toxische effecten omvatten o.a.: convulsies, coma, ritmestoornissen, hypotensie, hartstilstand, ademstilstand en hypokaliëmie.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.