P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents » P02 - Anthelmintics » P02C - Antinematodal Agents » P02CF - Avermectines » P02CF01 - Ivermectin

ivermectine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiparasitic

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 0.15mg/kg 1 dd tot max. 0.2mg/kg 1 dd ivermectin

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
0%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.