P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents » P02 - Anthelmintics » P02C - Antinematodal Agents » P02CA - Benzimidazole Derivatives » P02CA01 - Mebendazole

mebendazol

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiparasitic

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 100mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd mebendazol

1 maanden - 18 jaar

pomin. 100mg 1 dd tot max. 100mg 2 dd mebendazol

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
2-10%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.