P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents » P01 - Antiprotozoals » P01B - Antimalarials » P01BC - Methanolquinolines » P01BC02 - Mefloquine

mefloquine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiparasitic
Merknaam: 
Lariam

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po15 mg/kg mefloquine / 10 mg/kg 1 dd mefloquine}

Opmerkingen: eerste dosis 15 mg/kg, na 6-12 uur tweede dosis 10 mg/kg

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
9%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.