J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01E - Sulfonamides And Trimethoprim » J01EC - Intermediate-Acting Sulfonamides » J01EC02 - Sulfadiazine

sulfadiazine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 4 dd tot max. 1500mg 4 dd Sulfadiazine

1 maanden - 18 jaar

pomin. 75mg/kg/24u in 4 doses per 24u tot max. 150mg/kg/24u in 4 doses Sulfadiazine
po tot max. 8g/24u in 4 doses Sulfadiazine

Standaard doseringen

1 - 4 weken

LadenDosering
po-100 mg/kg/24u in 2 doses Sulfadiazine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 3050%
Renale eliminatie: 
40-60%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
50% van de normale keerdosis bij gelijkblijvend interval.
Hemo dialysis: 
50% van de normale keerdosis bij gelijkblijvend interval.

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.