P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents » P01 - Antiprotozoals » P01B - Antimalarials » P01BB - Biguanides » P01BB51 - Proguanil, Combinations

atovaquon+proguanil

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiparasitic
Bestandsdelen: 
atovaquon
proguanil
Merknaam: 
Malarone

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-250/100 mg 1 dd atovaquon / proguanil}

Opmerkingen: profylaxe: 250/100 mg 1dd po. Therapie: zie bij malaria tropica

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50proguanil: 100 mg/dag
10 - 30gecontraindiceerd
< 10gecontraindiceerd
Renale eliminatie: 
0% (atavaquon), 30% (proguanil)
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

Malarone is gecontraïndiceerd bij een MDRD < 30 ml/min i.v.m. accumulatie van proguanil. Symptomen van overdosering van proguanil zijn hematurie, misselijkheid, braken en pijn in de nierstreek.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank

Malarone is gecontraïndiceerd bij een MDRD < 30 ml/min i.v.m. accumulatie van proguanil. Symptomen van overdosering van proguanil zijn hematurie, misselijkheid, braken en pijn in de nierstreek.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank