D - Dermatologicals » D01 - Antifungals For Dermatological Use » D01A - Antifungals For Topical Use » D01AE - Other Antifungals For Topical Use » D01AE14 - Ciclopirox

ciclopirox

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antifungal
Merknaam: 
Loprox

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
nvt
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.