candida balanitis

Adviezen

≥ 18 jaar

miconazol cutaan 2% 1dd 5 tot 14 dagen
of
miconazol cutaan 2% 2dd 5 tot 14 dagen
fluconazol po 150mg eenmalig

Bij therapieresistente casus en bij diabetes mellitus

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen voor de 2e lijn, 2012
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: