diabetische voet

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline po 500mg 4dd 10 tot 14 dagen

Oppervlakkig ulcus (met infectie)

ciprofloxacine po 750mg 2dd minimaal 10 dagen
+
clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 10 dagen

Diep ulcus met infectie

ciprofloxacine po 750mg 2dd
+
clindamycine po 600mg 3dd

Diep ulcus met infectie, bij orale switch

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Oppervlakkig ulcus (met infectie)

Opmerkingen

Bij ernstige systemische verschijnselen zie advies bij sepsis - onbekende verwekker.

Bij diep ulcus met infectie die niet goed reageert op de antibiotica diepe kweek insturen, cave osteomyelitis. Een oppervlakkige wondkweek heeft in deze gevallen weinig tot geen waarde voor het verdere beleid.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: