impetigo

Adviezen

≥ 18 jaar

fusidinezuur topical 3dd maximaal 14 dagen
flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

Bij algemeen ziekzijn of onvoldoende verbetering

Opmerkingen

impetigo vulgaris, impetigo bullosa of impetiginisatie van dermatose of eczeem

Alternatief voor flucloxacilline po is azithromycine po 500mg 1dd 3 dagen of clindamycine po 600mg 3dd 7 dagen.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG Standaard Bacteriële huidinfecties 2007
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
LCI richtlijn
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: