mastoiditis acuta

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Bij recidiverende/chronische otitis media rekening houden met Pseudomonas (eerdere kweken). In dit geval eenmalig gentamicine iv 5 mg/kg toevoegen.

Kweek middenoor (bij intact trommelvlies via steriele tympanocentese) en/of punctaat eventueel mastoidaal abces insturen. Kweek van wattenstok externe gehoorgang heeft beperkte diagnostische waarde.

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie cefuroxim iv 1500 mg 3 dd.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: