otitis externa maligna

Adviezen

≥ 18 jaar

ciprofloxacine po 750mg 2dd 4 tot 6 weken

Milde gevallen

ceftazidim iv 2000mg 3dd 2 weken

Switch naar ciprofloxacine po zodra mogelijk

Opmerkingen

Totale behandelduur 4-6wk

Ciprofloxacine alleen indien bewezen gevoelig

Biopt/debridement insturen voor kweek, cave Aspergillus of andere schimmel.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: