bronchitis- exacerbatie COPD

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Opmerkingen

NHG Standaard COPD 2015:

Bij patiënten met ≥ 1 criterium voor een ernstige exacerbatie die in de thuissituatie behandeld kunnen worden:

· In elk geval kuur orale corticosteroiden

· Antibiotica zijn geïndiceerd afhankelijk van FEV1 en klinische infectieverschijnselen; bij FEV1 <30% antibiotica altijd geïndiceerd.

Behalve voor IC patiënten is het nut van antibiotica bij exacerbatie COPD niet onomstotelijk aangetoond (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235687).

Voor start antibiotica sputumkweek insturen.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG Standaard COPD 2015
Frontpage: 
frontpage link

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: