epiglottitis

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 10 dagen
of
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 10 dagen

amoxicilline indien gevoelig

Opmerkingen

Invasieve Haemophilus influenzae type b infecties zijn meldingsplichtige ziekten, groep C

Bloedkweek afnemen voor start antibiotica.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Meldingsplichtige ziekten
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: