laryngo-tracheo-bronchitis

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 10 dagen
of
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 10 dagen

Opmerkingen

  • Keelwat insturen voor moleculaire diagnostiek en kweek op groep A streptokokken.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: