parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 14 dagen
+
metronidazol iv 500mg 3dd 14 dagen

Opmerkingen

Drainage en kweek (op geleide van echo/CT). Antibiotica aanpassen op geleide van kweekuitslag.

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie benzylpenicilline vervangen door cefuroxim iv 1500 mg 3dd.

Na klinische verbetering en adequate drainage overweeg switch naar augmentin po 625mg 3dd of clindamycine po 600 mg 3dd.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: