peritonsillair abces

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 6dd 10 tot 14 dagen
of
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 10 tot 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Drainage + kweek.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: