meningitis - Cryptokok (cryptococ)

Adviezen

≥ 18 jaar

amfotericine b iv 0.7mg/kg 1dd 14 dagen
+
flucytosine iv 25mg/kg 4dd 14 dagen
fluconazol po oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd 8 weken

bij stabiele en goed responderende patiënt na 2 weken

fluconazol po 200mg 1dd

secundaire profylaxe bij persisterende afweerstoornis.
HIV: totdat CD4 gedurende ≥3 maanden >200 cellen/mm3

Opmerkingen

Bij behandeling met flucytosine (5-FC) zijn spiegelbepalingen noodzakelijk.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: