meningitis - E.coli

Adviezen

< 4 weken

cefotaxim iv dd 21 dagen
+
gentamicine iv dd 3 dagen

1 maanden - 18 jaar

ceftriaxon iv 100mg/kg/24u in 2doses 21 dagen
meropenem iv 120mg/kg/24u in 3doses 21 dagen

ESBL positief

≥ 18 jaar

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 21 dagen
meropenem iv 2g 3dd 21 dagen

ESBL positief

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: