meningitis - pneumokok

Adviezen

1 maanden - 18 jaar

benzylpenicilline iv 200000IU/kg/24u in 6doses minimaal 10 dagen

Penicilline gevoelig (MIC≤0.06)

ceftriaxon iv 100mg/kg/24u in 2doses minimaal 10 dagen

Penicilline intermediaire gevoeligheid (0.06 < MIC =< 2)

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 10 dagen

Penicilline gevoelig (MIC≤0.06)

ceftriaxon iv 2000mg 2dd minimaal 10 dagen

Penicilline intermediaire gevoeligheid (0.06 < MIC =< 2)

Opmerkingen

Bij een kind t/m 5 jaar: Aangifteplichtige ziekte groep C

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: