comm-acq pneumonie - pneumokok

Adviezen

≥ 18 jaar

feneticilline po 500mg 4dd 5 dagen
of
amoxicilline po 750mg 3dd 5 dagen

oraal

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 5 dagen

intraveneus

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen
of
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

oraal

Opmerkingen

  • Azitromycine of doxycycline alleen geven bij bewezen gevoeligheid.
  • Allergie voor penicilline antibiotica (benzylpenicilline / feneticilline / amoxicilline / amoxicilline + clavulaanzuur) en iv behandeling:

    • Bij niet IgE-gemedieerde allergie cefuroxim iv 750 mg 3dd 5 dagen
    • Bij type-1 IgE-gemedieerde allergie moxifloxacine iv 400 mg 1dd 5 dagen

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: